Energiek in techniek!

Chemische neutralisatie

Onze aandacht gaat hoofdzakelijk richting de neutralisatie van de stank. Hierbij is de chemische neutralisatie theoretisch gezien de beste oplossing. Door toevoeging van andere actieve moleculen ontstaat een chemische reactie met als gevolg een neutraal eindproduct. Maar voor lang niet alle geurmoleculen bestaat er een dergelijk tegenproduct. Voor een aantal geurcomponenten wordt deze techniek met succes toegepast.

Geurneutralisatie door middel van tegengeuren is de door ons meest toegepaste vorm van stankbestrijding. Om bepaalde geurcomponenten te neutraliseren, voegt men een negatieve geur toe, waardoor een neutrale geur ontstaat en de stank verdwijnt.

De producten

Onze producten zijn volledig gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en biologisch afbreekbare producten. De basisgrondstoffen zijn etherische oliën die gewonnen worden uit natuurlijke producten zoals bloemen en planten.

De producten zijn dus ecologisch verantwoord en voldoen aan alle veiligheidsnormen, zowel de Nederlandse als de Europese. Onze producten zijn inzetbaar in alle mogelijke situaties waar ze veilig zijn voor mens en milieu, zelfs onder de conditie's door verneveling en het ontstaan van een luchtvochtigheid van 95%.

Toepassing

Freko-Ontgeurder, een complexe mix van producten, wordt in de stankbron geïnjecteerd bij het persen van bijvoorbeeld slib of bij het keren van de compost. Ook is het mogelijk door middel van ventilatoren te vernevelen. Freko-Ontgeurder kan ook gebruikt worden voor de geurbehandeling van drijfmest.

Dit product is voor bijna 100 % bioafbreekbaar. Bij dit gebruik heeft het product een werking van enkele maanden. Het product is uitermate geschikt voor uitspreiding op het veld en transport over de weg. Ook kan Freko-Ontgeurder op een stankbult aangebracht worden voor zover het dan onaangeroerd blijft liggen. Op deze manier heeft het product een werking van enkele weken.