Energiek in techniek!

Succesvolle TMX-dag 2016

Verandering en vernieuwing stonden centraal op de TMX-dag 2016. De deelnemers toonden veel belangstelling voor het gevarieerde programma en hebben deze dag ook benut om elkaar te ontmoeten.
Er was nieuws te melden rondom IoT (o.a. LoRa) en een nieuw onderstation, de LMX400. Ook de praktijk kwam aan bod. Zo vertelde Toon Basten van Waterschap Peel en Maasvallei over zijn ervaringen met een TSX100 pilot en de succesvolle toepassing van enkele honderden van deze nieuwe niveauloggers in de praktijk. Tom van Cittert van Van der Arend Installaties presenteerde de toepassing van TMX voor Rijkswaterstaat in het nieuwe A4-traject Midden Delfland. Met de presentatie van Applied Risk was er opnieuw aandacht voor cyber security. De TMX dealers hebben in aparte sessies uitleg gegeven over hun activiteiten. De reacties van de deelnemers waren positief en we kijken terug op een geslaagde dag.

TMX-dag 2016