Energiek in techniek!

TMX kijkt terug op een geslaagde TMX-dag op 12 oktober 2017

Met dank aan de deelnemers, de sprekers en haar dealers kijkt TMX terug op een geslaagde TMX-dag. Het gevarieerde programma sprak velen aan getuige de positieve feedback,  die TMX na afloop mocht ontvangen.

Binnen het programma vormde ‘security’ de rode draad en dat kwam terug in de verschillende presentaties. Key-speaker Prof.dir.ir. Pieter van Gelder, Professor of Safety Science TU Delft, ging uitgebreid in op het thema ‘kritische infrastructuur, trends en bedreigingen’. Hij gaf de aanwezigen de nodige stof tot nadenken en benadrukte het belang van goede en snelle dataverzameling.

Nul op de meter, hoe doe je dat in een keer goed? Het belang van Plug & Play en First Time Right

Luuk van Driel (Watch-E) en Rob Sparnaay van Solar Nederland gingen in hun presentatie in op de monitoring van Nul op de Meter woningen (NOM). TMX werkt hierin met deze twee partijen nauw samen. Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) energie neutrale woning of NOM-woning renoveren, mogen een energieprestatie-vergoeding (EPV) aan hun huurders vragen. De wet waarin dit geregeld is, eist van de verhuurder dat de energetische prestaties van de woningen objectief worden aangetoond. Voor de EPV is monitoring verplicht en daar bieden Watch-E en TMX  een onafhankelijk, veilig en betrouwbaar monitoringsysteem voor. Watch-E levert het dashboard, de hardware en tussenmeters worden door TMX geleverd en de installatiekast, waar de EMX400 in zit, komt van Solar Nederland. Hiermee wordt een Plug & Play product geleverd aan de installateur.

Dirk-Jan Brokken van TMX vertelt tijdens de dag over de  nieuwe ontwikkelingen bij TMX, over de praktijk en de techniek

Met uitgebreide aandacht voor de TMX onderstations, TMX hoofdpost, de nieuwe MobileWeb en in het algemeen over de ontwikkelingen in de telecom markt. Bezoekers waren te spreken over de EMX400 en de LMX400-serie en de toepassing daarvan in de praktijk. Ook de functionele uitbreiding van de TSX100 en LMX800 zijn aan bod geweest.

Onderwatergeluid sensoren, wat kun je ermee?

Per jaar verdrinken in Nederland circa 300 personen. Een ongekend hoog aantal. Tot een van de toepassingsmogelijkheden van onderwatersensoren behoort het detecteren van lichamen, dat hier een oplossing kan bieden.  Mart Hurkmans (MHMarine) vertelde meer over deze toepassing en over andere projecten en toepassingsmogelijkheden waarmee zij bezig zijn. Voor de Gemeente Rotterdam meten zij bijvoorbeeld de dikte van de baggersliblaag. Ook het meten van de waterkwaliteit behoort tot de mogelijkheden.

Felicitaties voor Gerben Talsma met het winnen van de TMX-Award-2017.

De TMX-Award is een nieuw onderdeel binnen de TMX-dag. De TMX-Award 2017 is uitgereikt aan Gerben Talsma van Wetterskip Friesland. Als een van de eerste gebruikers was hij onder meer nauw betrokken bij de ontwikkeling van TMX. Daarnaast heeft hij grote betrokkenheid getoond bij de TMX Gebruikersgroep, deels als voorzitter,  en bij het organiseren van de TMX Gebruikersdagen waarin een gezamenlijk platform en kennisdeling centraal staan.

   Workshop carroussel

De workshop carrousel aan het eind van het programma bestond uit drie interessante sessies van elk 30 minuten. Tijdens de sessies was sprake van een goede interactie waarbij over en weer vragen werden gesteld en beantwoord.

De drie workshops hadden als thema:

-       TWIN – Asset Management & Performance Indicatoren. Gepresenteerd door Thomas Berends van Nelen&Schuurmans en Arno van Geffen (TMX)

-       EMX400 monitoring, techniek en praktijk. Gepresenteerd door Luuk van Driel van Watch-E en Patrick Hut (TMX)

-       LMX400 in de praktijk door Edward Antonissen van Brabantse Delta en Roland Sjardijn van Van der Arend Installaties.

De volgende TMX-dag vindt plaats op donderdag 8 november 2018

TMX dag
TMX dag
tmx dag
tmx dag
tmx dag
tmx dag