Energiek in techniek!

Waterschappen

De huidige 25 waterschappen hebben in hun gebied de zorg voor zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit.
Van der Arend Installaties is bij diverse waterschappen actief op het gebied van werktuigkundige- en elektrotechnische installaties. Dit betreft gemalen, stuwen, peilbeheer, besturing en telemetrie-systemen.

Waterschap Hollandse Delta, stuw Triangelpolder.

waterschap