Energiek in techniek!

Gemeenten

Van der Arend Installaties is bij diverse gemeenten actief op het gebied van werktuigkundige- en elektrotechnische installaties. Dit betreft rioolgemalen, besturing, telemetrie, bergbezinkvoorzieningen, meetsystemen voor overstorten en grondwater. Maar ook op het gebied van inspecties en (NEN3140)keuringen.

Den Haag, gemaal Groenendaal nabij Golfpark Groendael.

Gemaal Groendaal