Energiek in techniek!

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze website is eigendom van Van der Arend B.V. te Naaldwijk en is uitsluitend bedoeld om u te informeren over diensten en producten van Van der Arend B.V. De gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Van der Arend B.V. geeft echter geen garantie op juistheid en/of volledigheid van de informatie en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie op deze website, alsmede de websites van derden die via deze website toegankelijk zijn.

Copyright

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Arend B.V.