Energiek in techniek!

Stofbestrijden met schuim

In bedrijven waar bijvoorbeeld puin meerdere malen verplaatst wordt (waardoor stof vrijkomt) is de meest praktische oplossing om met schuim te werken. Water is een stuk zwaarder dan schuim en schuim blijft langer actief.

Schuim bestaat uit diverse tensioactiven die ervoor zorgen dat de oppervlaktespanning van het stof zodanig verkleind wordt waardoor ze nat kunnen worden en aan elkaar kunnen gaan kleven, hierdoor verzwaard de stof, waardoor uiteindelijk de snelheid van de deeltjes worden vertraagd en niet meer gaan zweven.

De voordelen van schuim ten opzichte van water zijn:
• Door de verkleining van de oppervlaktespanning blijven de stofdeeltjes langer nat,
waardoor het langere tijd niet gaat zweven
• Het gewicht van de oorspronkelijke stof gaat nauwelijks omhoog, doordat je maar 2
liter water gebruikt per 1.000 kg.
• Het kan gebruikt worden tijdens vriesperiode's

Schuimunit
Om het schuim op het stof te krijgen hebben we een installatie ontwikkeld die door aandrijving van een pomp water aanzuigt. Deze pomp stuurt ook een venturie aan waardoor automatisch de chemie in de juiste hoeveelheid wordt meegezogen. Door tussenkomst van lucht uit een compressor wordt het water met de chemie vermengd in een turbulentiekamer waardoor het schuim ontstaat.
Middels een slang en schuimkop wordt de druk tot aan de norzzle's vastgehouden waardoor het schuim onder hoge druk op de gewenste plek gespoten kan worden.
De installatie die we maken staat in een RVS frame waarin het volgende is opgenomen:
1 St. Pomp
1 St. Compressor
1 St. Venturie max- 60 liter per uur

Doordat de installatie in een RVS frame is opgebouwd heeft u het voordeel dat de installatie zeer gemakkelijk te verplaatsen is. Het enige dat nodig is om de unit te laten werken is een wateraftappunt en een 230v contactpunt voor de compressor en de waterpomp.

Het uitgangspunt van het verbruik is als volgt:
- 10 mtr³ lucht p/u
- 1 mtr³ water p/u
- 0,01 mtr³ chemie p/u

Met het ontwikkelen van deze installatie hebben we rekening gehouden met de snelheid van voorbijkomend stof, zodat we het verbruik gemakkelijk kunnen aanpassen aan de situatie.