Energiek in techniek!

Van der Arend werkt samen met Bodemzorg

Bodemzorg

Bodemzorg is het onderdeel van Afvalzorg dat gespecialiseerd is in de monitoring en nazorg van stortplaatsen en bodemsaneringen. De diensten die Bodemzorg verleent, variëren van advisering tot monitoring en nazorg van verontreinigde locaties, stortplaatsen en potentieel bodem bedreigende activiteiten en situaties.

DCMR

De feitelijke oprichting van de DCMR dateert van 1971. De toenmalige Rijnmondraad besloot in dat jaar, gelet op de grote concentratie van milieubelastende activiteiten in een verstedelijkt gebied, tot oprichting van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.

Van der Arend

Van der Arend Installaties werkt al geruime tijd samen met Bodemzorg en heeft dit vanaf januari 2012 verder uitgebreid. Vanaf 1 januari 2012 gaat Bodemzorg in opdracht van DCMR namens de provincie Zuid-Holland, 4 bijzondere ‘nazorg locaties' beheren. Het betreft de voormalige vuilstort locatie Maassluis met de Steendijkpolder en Albert Schweitzerdreef, twee locaties van een voormalige gasfabriek in Dirksland en Middelharnis. En de locatie van een voormalig garagebedrijf in de Stad aan 't Haringvliet. Van der Arend gaat op deze locaties het service & onderhoud en ook de elektrotechnische inspecties en keuringen verrichten aan de technische installaties van de pompsystemen en zuiveringen.

Achterdijk
Maassluis
Noord Spuidijk
Zandpad