Energiek in techniek!

Renovatie Gemaal Stadspolders opgeleverd

Bij Waterschap Hollandse Delta, in het beheersgebied van regio Hoeksewaard bevindt zich gemaal 'Stadspolders' te Dordrecht. Deze is uitgevoerd met 3 elektrische aangedreven pompen met elk een capaciteit van ca. 90 m3/min, 110kW per pomp. Iedere pomp heeft een eigen persleiding.

Om een stabieler peilbeheer te kunnen hanteren en bedrijfszekerheid van het object te verhogen is besloten om het gemaal te renoveren.

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta heeft Van der Arend Installaties de renovatie uitgevoerd en in juli 2011 opgeleverd. De werkzaamheden betrof het vervangen van de voeding, besturingskast en de vacuüminstallatie van de pompinstallatie.

Vacuümset
auto's
krooshekreiniger
Gemaal Stadspolders
nieuw paneel
nieuw paneel