Energiek in techniek!

TMX Telemetrie

Van der Arend Installaties is partner van Kuipers Electronic Engineering B.V. voor verkoop, installatie en onderhoud van het TMX telemetriesysteem.

TMX is een universeel, open en smart telecontrolsysteem voor het op afstand beheren van technische installaties. Bij de ontwikkeling van TMX telemetrie-PLC's, modemloggers, alarmmelders en hoofdpost software staan security, betrouwbaarheid en bedieningsgemak voorop. TMX wordt bediend via internet (webbased) of via lokaal geïnstalleerde (on premise) software. TMX werkt met alle gangbare communicatietechnieken en wordt gebruikt om op afstand te meten, regelen, alarmeren, registreren en visualiseren.

 

LMX 800  LMX400  TSX 100

                                                     TMX-Net Pro

Meer weten over de mogelijkheden en over installatie en support? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.