Energiek in techniek!

Meet- en regelsystemen

Van der Arend Installaties heeft de benodigde expertise en specialisten in huis om projecten op het gebied van meet- en regeltechniek te realiseren.

Of het nu gaat om de regeling en besturing van een pompinstallatie, gemaal, stuw, machine of de complexe uitwerking van een Gebouwbeheersysteem, altijd zijn daarvoor de juiste medewerkers beschikbaar. Steeds wordt daarbij gezocht naar de optimale oplossing voor de gebruiker.

De meet- en regeltechnische installaties worden gerealiseerd in de volgende werkgebieden:

  • Utiliteit (kantoren, scholen, winkels en bedrijfspanden)
  • Industrie (klimaat in de productieomgeving, procesbesturing)
  • Infrastructuur (tunnels, gemalen, stuwen, rwzi)
Besturing Oostvoornsemeer

Toepassingen