Energiek in techniek!

Grondwater meten

Van der Arend Installaties levert en installeert complete meetsystemen. Meet- en registratie apparatuur, compleet met datalogger en (draadloos) communicatie systeem. Indien gewenst kan dit een volledig stand-alone, dus batterij gevoed systeem zijn.

Grondwater

Het peilbeheer in het oppervlaktewater is vooral gericht op het instellen van de gewenste grondwaterstanden en het voorkomen van overlast. Afhankelijk van het grondgebruik, bijvoorbeeld grasland, akkerbouw, natuur of verstedelijking stemt het waterschap de waterpeilen hierop af.

Peilbuis Amsterdam