Energiek in techniek!

Stofbestrijding

Bedrijven worden meer en meer geconfronteerd met de strenge milieunormen en dienen overlast voor werknemers en buurtbewoners te beperken.

Van der Arend Installaties levert en installeert diverse oplossingen voor het bestrijden van stof in een aantal sectoren:

 • kolenopslagbedrijven
 • recycling bedrijven
 • betonproducenten
 • breekinstallaties
 • afvalverwerkingsfirma's
 • composteringsbedrijven

Stof

Stof (en ook fijnstof) is een mengsel van deeltjes van verschillende grootte en verschillende samenstelling. Fijnstof is een vaste stof van diverse oorsprongen die kunnen gaan zweven door de luchtstroming en de lage weerstand (soortelijke massa).

Sommige typen fijn stof zijn schadelijker voor de gezondheid dan andere. De oorsprong van het stof is waarschijnlijk bepalend voor de schadelijkheid, feit is dat stof in grote mate altijd schadelijk is voor de gezondheid.

Stof is er in drie maten:

 • deeltjes met een omvang van 2,5 tot 10 micrometer (een micrometer is een
  duizendste millimeter). Deze deeltjes krijgen in de literatuur de stofduiding PM 10 (Particle < 10 Micrometer)
 • deeltjes met een omvang kleiner dan 2,5 micrometer (PM 2,5)
 • deeltjes met een omvang kleiner dan 0,1 micrometer (PM 0,1)

Stofbestrijden

Om voertuigen, machines en vooral de mensen die hiermee in aanraking komen te beschermen zijn beschermende kleding en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes afdoende. Water vernevelen is een optie, maar lost het vrijkomende stofprobleem niet of afdoende op.

Om de snelheid van de stofdeeltjes te vertragen, zodat ze niet meer gaan zweven, moeten ze verzwaard worden. De makkelijkste oplossing is door ze aan elkaar te laten plakken. Daar zijn twee mogelijkheden voor:

Stofbestrijding