Energiek in techniek!

Keuringen

In de NEN 3140 zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

De laagspanningsinstallaties moeten worden ontworpen en aangelegd conform de NEN 1010. De norm NEN 1010 is een minimumeis waaraan u wettelijk dient te voldoen.

Wettelijk kader

De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te waarborgen. Zorg dat het veilig is. Zorg dat het veilig blijft.

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het veilig maken en houden van de elektrotechnische installatie en de bedrijfsvoering daarvan.

Vakbekwaam persoon

Een vakbekwaam persoon is door de installatieverantwoordelijke (schriftelijk) aangewezen om zelfstandig werkzaamheden te mogen uitvoeren aan elektrotechnische installaties.

Keuren rioolgemalen
Keuren