Energiek in techniek!

Thermografie

Uit onze ervaringen is gebleken dat veel plotselinge defecten en slecht functionerende installaties worden veroorzaakt door overgangsweerstanden, foutieve materiaalkeuzes en onjuiste aanleg. Dit kan leiden tot temperatuurverschillen.

Door middel van het thermografisch onderzoek worden deze temperatuurverschillen bij een in bedrijf zijnde installatie nauwkeurig in kaart gebracht. Een compleet rapport inclusief een analyse en aanbeveling zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de huidige toestand van uw installatie. Dit rapport kan de basis vormen voor uw preventief onderhoudsplan.

Toepassingen

  • Elektrisch: schakelpanelen, beveiligingen, motoren
  • Mechanisch; compressoren, koppelingen
  • Fabricage processen: voedselindustrie
  • Daken: warmtuitstraling, opsporen lekkages
Termografie