Energiek in techniek!

Stuwen

Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer van het oppervlaktewater. Met gemalen, stuwen en overlaten regelt het waterschap dagelijks dat er voldoende water van de gewenste kwaliteit op het juiste moment beschikbaar is.

Van der Arend Installaties levert en installeert complete meetsystemen. Meet- en registratie apparatuur, compleet met datalogger en (draadloos) communicatie systeem. Indien gewenst kan dit een volledig stand-alone, dus batterij gevoed systeem zijn.

Delfland stuw
Delfland stuw

Toepassingen