Energiek in techniek!

Telemetrie

Van der Arend Installaties installeert en beheert complete telemetriesystemen. De verschillende fabrikanten waar Van der Arend Installaties mee samenwerkt, bieden geavanceerde apparatuur en software voor het op afstand meten, regelen, beheren, bewaken en besturen. Kortom alle handelingen waarvoor tot nu toe iemand ter plaatse aanwezig moest zijn. Meetgegevens kunnen vanaf elke plaats worden uitgelezen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande openbare (draadloze)telefoonnet en Internet.

Onze telemetriesystemen worden o.a. toegepast bij:

  • waterschappen
  • gemeenten
  • industrie
  • utiliteit
Gemaal Westsloot
LMX800

Toepassingen