Energiek in techniek!

Waterbeheer

Van der Arend Installaties kan met de disciplines op het gebied van werktuigkundige- en elektrotechnische installaties helpen de waterbeheerplannen te realiseren.

Het waterbeheer in Nederland is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat in Nederland.

Het kader hiervoor is vanaf eind 2009 uitgezet in het Nationale Waterplan en Regionale waterplannen. Door de waterbeheerders Rijkswaterstaat en Waterschappen worden hierop waterbeheerplannen gebaseerd.

Stuw Woudsepolder

Toepassingen