Energiek in techniek!

Waterzuivering

Waterzuivering is het verwijderen van organische en chemische afvalstoffen uit water. Dit proces vindt in de natuur plaats door micro-organismen in het water.
Wanneer water te sterk vervuild is, is dit natuurlijke proces niet toereikend en kan kunstmatige waterzuivering worden ingezet. Kunstmatige waterzuivering wordt gebruikt bij het verwerken van afvalwater en bij de behandeling van drinkwater.

Natuurlijke waterzuivering

Water in de natuur bevat allerlei micro-organismen. Deze zorgen er voor dat de afvalstoffen in het water na verloop van enige tijd worden afgebroken.

Afvalwaterzuivering

Bij het lozen van ongezuiverd afval- en rioolwater komt er een moment dat de toevoer van afvalstoffen te groot wordt voor het natuurlijke zelfreinigingsvermogen van het water waarin wordt geloosd. Afvalwaterzuivering bootst het natuurlijke proces na, bijvoorbeeld in rioolwaterzuiveringsinstallaties en helofytenfilters.

Drinkwaterzuivering

Drinkwaterzuivering is het zuiveren, van voor drinkwater bestemd grond- en oppervlaktewater, van organische en chemische stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid.

Andere toepassingen van waterzuivering

In sommige situaties wordt water privé gezuiverd door particulieren, bedrijven en instellingen. Private toepassingen van waterzuivering zijn onder meer:

  • Zuivering van zwembadwater in zwembaden.
  • Zuivering van water in het kader van legionellapreventie.
  • Zuivering van drinkwater in situaties waar langdurige stilstand van water optreedt zoals bij vakantiewoningen of bij de waterreservoirs van caravans of aan boord van schepen.
  • Zuivering van (drink)water bij winning uit privé waterputten of opgevangen regenwater.
  • Extra zuivering van reeds gezuiverd drinkwater wanneer hieraan aanvullende eisen worden gesteld (verbruikspunt-drinkwatersystemen)
  • Zuivering van industrieel afvalwater voordat geloosd mag worden op het riool of oppervlaktewater.
Van Vliet

Toepassingen