Energiek in techniek!

Aansluiten 3 tuinbouwbedrijven op Centrale Afvoersysteem Drainwater “de Vlot”

Koppert Cress, kwekerij P. Vijverberg: aansluiten 3 tuinbouwbedrijven op Centrale Afvoersysteem Drainwater “de Vlot” 

Deze bedrijven lozen het drainagewater tot nu toe op het gemeentelijke drukrioleringsstelsel. Door aangescherpte lozingsnormen voor Stikstof, Fosfaat en bestrijdingsmiddelen moet het water gezuiverd worden voordat het geloosd mag worden op oppervlaktewater of riool.

Door het aanleggen van een aantal leidingen kan het water afgevoerd worden naar het (bestaande) centrale afvoersysteem voor drainagewater. Om dit mogelijk te maken moeten deze leidingen een aantal wegen, kassen en watergangen doorkruisen. Voor toekomstig hergebruik van het water zijn er enkele extra leidingen aangelegd om het water weer terug te brengen bij de bedrijven.

Het werk bestaat uit:

·         1 gestuurde boring lengte 375 meter  (4 x ø 63 mm en 1 x ø 75 mm) via 1 boring ø 250 mm

·         1 gestuurde boring lengte 135 meter 1 x ø 75 mm

·         Onder druk aansluiten 3 leidingen op centrale CAD leiding ø 200 mm

·         Plaatsen centrale aansluitput met afsluiters 2 tal bedrijven

Put
Gestuurde boring
Leidingen

Toegepaste producten