Energiek in techniek!

Drie locaties Dodaarsoever Leidschenveen te Den Haag

Dodaarsoever

Acht vrijstaande huizen aan de Dodaarsoever in Leidschenveen te Den Haag zijn te laag gebouwd. Zo laag dat bij de maximaal toegestane peilstijging van het oppervlaktewater, het water tot vlak onder de begane grondvloer zou komen. In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen en in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag is een ingenieuze oplossing bedacht. Er is gekozen voor compartimentering van het water waarin de woningen liggen. Er zijn nu in een zo klein mogelijk deel van de watergang, verschillende afsluitingen gerealiseerd. Deze afsluitingen en pompgemaal treden automatisch in werking als de waterstand ontoelaatbaar hoog stijgt voor de woningen.

Drie afsluitingen

De afsluiting wordt op drie plaatsen in de watergang gerealiseerd. Op de hoek van de Dodaarsoever is een dam met klepstuw aangelegd. Bij de duiker aan de Watervogelstraat en de Meerkoetsingel een afsluitklep en in het verlengde van de Visdiefjesstraat wordt de watergang nu afgesloten met een dam en pompgemaal.

Doorvaarbare dam

In het water bij de Dodaarsoever is een dam aangelegd. In deze dam is een klep geïnstalleerd die automatisch de watergang afsluit bij verhoogde waterstanden. De dam wordt afgesloten en blijft alleen voor doorvaarbaar voor kano's en andere bootjes.

Van der Arend Installaties

In het tweede kwartaal 2012 heeft Van der Arend in opdracht van Van Gelder de complete mechanische- en elektrotechnische installaties geleverd en geïnstalleerd. Het Gemaal met twee pompen, elektrisch bediende muurschuif 1000mm en twee handbediende schuiven. De Duiker met elektrisch bediende muurschuif 1000mm. De Doorvaart elektrisch bediende kantelstuw. Alle drie de locaties compleet met krooshekken, luiken, hekwerken en besturingskasten uitgerust met Siemens telemetrie.

Dodaarsoever
Dodaarsoever
Dodaarsoever
Dodaarsoever
Dodaarsoever
Dodaarsoever