Energiek in techniek!

Gemeente Den Haag, Fontein Vlaskamp

Gemeente Den Haag

Op donderdag 14 april is de fontein door wethouder Boudewijn Revis van Gemeente Den Haag en dhr. Marcel Houtzager van Het Hoogheemraadschap van Delfland officieel in gebruik gesteld. De fontein is gerealiseerd in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit in de wijk Mariahoeve. Tevens is bij deze gelegenheid de wateragenda 2016 – 2020 ondertekend. Deze agenda is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma om de waterkwaliteit en de waterveiligheid te verbeteren, de aantrekkelijkheid van het water te vergroten en het waterbewustzijn bij gebruikers te verhogen. Hierdoor moet het Haagse water nu en in de toekomst nog veiliger, schoner en leuker worden.

Van der Arend Installaties

De fontein bestaat uit een drijvende fontein van 4 kW die naast een visuele ook een beluchtende functie heeft. Met deze beluchtende functie wil men de waterkwaliteit in het water van Park Oosterbeek verbeteren. De besturing van de fontein is gerealiseerd met een ondergronds aangebrachte besturingskast met PLC. De fontein is via de PLC op het centrale computersysteem van Den Haag aangesloten. Hiermee zijn de bedrijfstijden aan te passen en meldingen te verwerken. De realisatie van het ontwerp en aanleg van de installatie heeft in totaal 2 jaar in beslag genomen i.v.m. alle vergunningen en de diverse partijen waarmee overeenstemming bereikt moest worden.

Meer informatie vindt u hier op site van Gemeente Den Haag.

Fontein Vlaskamp
Putkast
Besturing in putkast
In gebruikname