Energiek in techniek!

Gemeente Westland, gemalen nieuwbouwwijk Dijckerwaal in

T.b.v. de afvoer van het rioolwater en regenwater hebben wij een tweetal gemalen ontworpen, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Elk gemaal bestaat uit een betonnen pompput, een dubbele pompinstallatie met leidingwerk en een besturingskast. Het DWA vuilwater gemaal is aangesloten op een persleiding van ruim 2 kilometer lengte. De aansturing van de pompen is uitgerust met een frequentieomvormer type Smart Run van Xylem.

Het RWA regenwatergemaal is aangesloten op een lamellenafscheider waarna het water op het oppervlaktewater geloosd wordt.

Pompput
Pompput
Pompput
Plaatsing pompput

Toegepaste producten