Energiek in techniek!

Van der Arend Installaties B.V., Naaldwijk (renovatie bedrijfsruimte)

Van der Arend Installaties is actief op het gebied van milieu-, water- en elektrotechniek en buispostsystemen. Met een eigen installatiedienst en service-afdeling werkzaam in de industrie, utiliteit en bij gemeenten en waterschappen.

Van der Arend Installaties is in februari 2007 vanuit Poeldijk naar Naaldwijk verhuist Het bestaande pand aan de Industriestraat is verbouwd en Van der Arend heeft zelf de complete elektrotechnisch installaties geïnstalleerd.

Van der Arend Installaties