Energiek in techniek!

Waterschap Brabantse Delta, automatiseren stuwen

Van der Arend Installaties voert regelmatig in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta diverse werkzaamheden uit. Dit betreft o.a. het automatiseren van kunstwerken: besturingspaneel met telemetrie, onderstation en software, niveaumetingen, zonnepaneel met windmolen, FAT en SAT met in bedrijfstellen.

In 2008 is uitgevoerd:

 • Automatiseren van 4 stuwen regio oost
 • Automatiseren 1 inlaat regio west
 • Diverse applicatiebeheer op het gebied van TMX telemetrie.

In 2009 is uitgevoerd:

 • Automatiseren van 10 stuwen regio oost
 • Automatiseren van 2 inlaten in de regio west
 • Automatiseren van vispassage met bijbehorende werken.
 • Op 9 locaties, de onderstations vervangen voor LM8-N, fabrikaat TMX

In 2010 is uitgevoerd:

 • Diverse applicatiebeheer op het gebied van TMX telemetrie
 • Als gevolg van vandalisme, op twee locaties de zonnepanelen en windenenergie vervangen en de besturingskasten gerepareerd.

In 2011 is uitgevoerd:

 • Diverse applicatiebeheer op het gebied van TMX telemetrie
 • Leveren nieuwe onderstations fabrikaat TMX, type LM8-N uitvoering GPRS
Brabantse Delta
Brabantse Delta Steenpad