Energiek in techniek!

Waterschap Hollandse Delta, diverse projecten

Van der Arend Installaties voert regelmatig in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta diverse werkzaamheden uit. Dit betreft o.a. het automatiseren van kunstwerken: besturingspaneel met telemetrie, onderstation en software, niveaumetingen, zonnepaneel met windmolen, FAT en SAT met in bedrijfstellen.

Haringvlietweg
Gemaal Nieuwenhoorn