Energiek in techniek!

World Horti Center, Besturingskast stuw + Openbare verlichting

Bij een mooie locatie in Naalwijk onder het World Horti Center, hebben wij 2 besturingskasten geplaatst en opgeleverd voor een stuw van Hoogheemraadschap Delfland en de openbare verlichting op het terrein naast het Horti Center.

Horti center
Horti center
Horti center
Horti center
Horti center
Horti center

Toegepaste producten